Agentlik faoliyati yuzasidan bildirilgan ayrim fikrlar bo‘yicha