Korruptsiya bo'yicha xalqaro reytinglarida O'zbekiston haqida ma'lumot
Korrupsiyaga qarshi kurashish 2018-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2018-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2017-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2017-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2016-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2016-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2015-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2015-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2014-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2014-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2013-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2013-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2012-yil indeksi

Korrupsiyaga qarshi kurashish 2012-yil indeksi