Korruptsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha hisobotlar va ma’lumotlar
2020-yilda sodir etilgan korrupsiyaviy jinoyatlar statistikasi

2020-yilda sodir etilgan korrupsiyaviy jinoyatlar statistikasi