Korrupsiyaga qarshi kurashishda sun’iy intellektni joriy etish masalalari oʻrganilmoqda