DAVLAT XARIDLARI SOHASIDA 2023-YILNING YANVAR OYIDA O‘TKAZILGAN MONITORING VA TAHLIL NATIJALARI