Korrupsiyaga qarshi kurashishda Koreya Respublikasi bilan hamkorlik ko‘lami kengaytiriladi