Agentlikning mavjud debitorlik va kreditorlik qarzlari to‘g‘risidagi ma'lumot